Nghĩ về con đường đã đi

Nghĩ về con đường đã đi, lòng thầm cảm ơn cô, cảm ơn chị đã cho những bài học quý giá về sự hy sinh, kiên trì và tình yêu thương dành cho tất cả, và đặc biệt với mẹ tự nhiên – những con người một lòng bảo vệ thiên nhiên.
Chúng ta luôn có mặc định sẽ cố gắng mọi cách kiếm tiền để dành cho con cháu, nhưng với tài sản vật chất chúng ta để lại thế hệ sau có bình yên hay không khi mẹ thiên nhiên đang thịnh nộ!?
See Translation