Ngoài các tờ báo giấy

Ngoài các tờ báo giấy, báo mạng, phóng viên, truyền thông….thì mạng xã hội đang góp phần rất lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển và hiện đại hoá thông tin….Chưa biết thế nào nhưng ít ra qua hai vụ ” Xin Chào ” vụ ” Bắt người Đồng Nai ” và giờ thì vụ ” Cá chết ” đã được lãnh đạo quan tâm sát sao và chỉ đạo quyết liệt hơn..! Hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn! 🙂