(Người đánh xe ngựa ở thành Delphi)

(Người đánh xe ngựa ở thành Delphi)
Bức tượng được tạc từ năm 470 trước công nguyên và là một trong những bức quý hiếm giữ được trạng thái hoàn hảo nhất cho tới ngày hôm nay. Người đánh xe ngựa là một phần trong một khối tượng lớn do anh trai của vua Syracuse là Polyzalos đặt tặng cho đền thờ Apollo ở thành Delphi. Bức tượng đồng được tạc từ thời kỳ đầu của nền nghệ thuật cổ điển với phong cách đặc trưng là đôi mắt thủy tinh được ghép vào khuôn mặt tượng.