Nhiều lúc nghĩ một mình ông Steve còn làm tốt công việc của mình hơn cả cái apple

Nhiều lúc nghĩ một mình ông Steve còn làm tốt công việc của mình hơn cả cái apple. Ko chỉ tập trung vào bề ngoài mà còn mạnh mẽ từ bên trong. Mac setup luôn là thứ khiến mọi ng khâm phục, nhưng khả năng xử lý trên các dòng workstation thì lại dg đứng im một chỗ!
Chứng minh đôi lúc, thương hiệu ko làm nên thành công mà nhờ chính bản thân cố gắng của những người tiên phong.