NHỚ QUÊ

NHỚ QUÊ
Nữa đời phiêu bạc gian truân
Bâng khuâng nhớ nước nhớ non quê nhà
Cội Nguồn đất Tổ quê Cha
Quê hương in bóng trăng ngà xinh xinh
Lênh đênh số kiếp gập gềnh
Gió theo lối gió, mây vì đường mây
Ngổn ngang bên ấy bên này
Thương người già yêu, thương thay Mẹ hiền
Mái đầu tóc bạc thiêng liêng
Quạnh hiu sớm tối ngóng nhìn trời xa
Nhớ con Mẹ hát ngân nga
Giọt sương trên lá cũng sa lệ buồn
Nghĩ đi nghĩ lại càng thương
Xa xôi cách trở tha phương còn dài
Nữa đời còn lại ngày mai
Con chim lìa Cội biết khi nào về
Cội Nguồn văn hóa tràn trề
Phải chăng Quốc Đạo trở về nước non
Quê hương người Mẹ nhớ con
Tháng đi năm đến gầy mòn xác thân.
*********
NGHỊCH ĐẠO
Anh em mà sát hại nhau
Còn gì Đạo Đức đớn đau lòng người
Trái đi thiên luật Đạo Trời
Buồn cho những kẻ mất rồi nhơn luân.
“Những kẻ tàn sát nhân loại đã mang đại tội, huống chi anh em dòng họ ruột thịt tàn sát nhau chỉ vì danh và lợi. Đi ngược lại thiên Đạo của Trời tránh đâu cho khỏi trời tru đất diệt, linh hồn mãi sa đọa vào cảnh giới tối tăm tự ăn nuốt lẫn nhau vô cùng thảm thê.”.
Cao Đức Thắng
— Kính mời Qúy Hiền Nhân – Bấm vào
— baotienrong.wordpress.com
— NHÂN THẬP ĐẠI CƯ SĨ *** CAO ĐỨC TOÀN ***
— XEM NHIỀU BÁU VẬT CỦA CHA TRỜI, THỜI LONG HOA THÁNH ĐỨC
* * * — NAM MÔ – AMEN — * * *