Những điều cần để sống hạnh phúc:

1  
Những điều cần để sống hạnh phúc:
(Song ngữ Việt – English)
1. Đủ sức khỏe để biến công việc thành niềm vui.
2. Đủ tiền bạc để đáp ứng nhu cầu bản thân.
3. Đủ mạnh mẽ để đối phó với mọi khó khăn và vượt qua nghịch cảnh.
4. Đủ trang nhã để thừa nhận tội lỗi của mình, rồi từ bỏ chúng và không lập lại sai lầm ấy.
5. Đủ kiên nhẫn để tận lực làm việc cho tới khi đạt được điều tốt đẹp.
6. Đủ rộng lượng để thấy được điểm tốt ở mọi người xung quanh.
7. Đủ lòng nhân ái để giúp đỡ mọi người.
8. Đủ đức tin để biến lời dạy của cha mẹ thành hiện thực.
9. Đủ niềm tin và hy vọng để không lo lắng, sợ hãi về những chuyện sắp xảy ra.
——-
Requisites for contented living:
1. Health enough to make work a pleasure.
2. Wealth enough to support your needs.
3. Strength enough to battle with difficulties and overcome them.
4. Grace enough to confess your sins and forsake them.
5. Patience enough to toil until some good is accomplished.
6. Charity enough to see some good in your neighbor.
7. Love enough to move you to be useful and helpful to others.
8. Faith enough to make real the things of Parents.
9. Hope enough to remove all anxious fears concerning the future.
Nội dung và ảnh: internet
Post and picture: internet
See Translation