PHÁP HỘI SÁM HỐI 14

PHÁP HỘI SÁM HỐI 14-30AL HÀNG THÁNG THÙ THẮNG VI DIỆU ĐÃ THÀNH TỰU MỸ MÃN:
– Chúng con hôm nay được đảnh lễ và tận mắt chứng kiến SỰ KỲ DIỆU của các ngôi xá lợi Phật & chư Thánh Tăng; được biết về sự hình thành các ngôi xá lợi sau lễ trà tỳ của các vị. Nhiều người khi chiêm bái thì lông tóc dựng ngược và sửng sốt vì oai lực, vẻ đẹp quá huyền ảo nhiệm mầu của xá lợi chiếu diệu quang. Các ngôi xá lợi đảnh lễ gồm: xá lợi Xương, Huyết và Răng. Ngày mai mồng 1 đầu tháng (thứ 6, 26/6) đạo hữu sẽ được chiêm bái NGỌC MA-NI HUYỀN THOẠI chỉ có trong kinh sách.
– Chúng con được sự chỉ dạy từ thánh đức Tăng Già: BẬC ẨN SĨ CAO THƯỢNG, BẬC THÁNH TĂNG ALAHAN THANH VĂN, ĐẠI TRƯỞNG LÃO HÀNH ĐẦU ĐÀ SHILANANDA STHABIR
(The Ariyasrabak Arahant, Anubuddha, Most Venerable Dhutangacaritu Bhante Shilananda Sthabir-Tôn xưng cao quí do Tăng già, phật tử Bangladesh cúng dường đến Ngài) và Bậc tu hành Ẩn sĩ cao quí Tâm Pháp cùng chỉ dạy.
– Tóm ý chính Ngài đã truyền dạy: “Ở đời sinh ra ai cũng muốn được an vui, hạnh phúc nhưng như đám bụi bay ngược gió phần lớn chúng ta lại đau khổ và không bao giờ toại nguyện vì cái hoài bão, khát khao và ước vọng về hạnh phúc trong mơ của mình. Để có hạnh phúc, tự do và làm chủ nhân ông của tham vọng thì không có con đường khác ngoài thực hành Pháp theo sự hướng dẫn của Ngài trên nền tảng giáo lý củaPhật Thích Ca. Người thực hành pháp sẽ có: PHÁP HỘ TRÌ NGƯỜI TRÌ PHÁP.
– Rất đông phật tử ở Hải Phòng, Lào cai và các địa phương xa về tham dự.
– Ngày mai là mồng 1 thứ 6 ngày 26/06/2017 không thể không đến pháp hội quá thù thắng, pháp lực nóng rần rật và vô cùng đặc biệt này vào lúc 17h00 tại 545 Nguyễn Văn Cừ, Hội trường tập đoàn NEM tầng 17 và Ngày mai sẽ có một số Pháp bảo đặc biệt tặng cho những ai đến từ sớm tham dự.
Xin chia phước thiện thanh cao này đến các vị chư Thiên hộ trì khắp các cõi, đến cửu huyền thất tổ nhất là cha mẹ, vợ chồng, con cái từ nhiều kiến quá khứ đến kiếp hiện tại. Nhờ phước lành này, ngưỡng mong nâng đỡ và hộ trì quý vị luôn được sự an vui và tấn hóa trên thiện đạo tử sinh.
Xin chia phước thiện đến các vị Thầy Tổ, Ân Sư đang tu hành Phật giáo. Nhờ phước lành này, ngưỡng mong ngày càng nhiều tăng tài trí tuệ trợ duyên các tư Thầy viên thành đạo quả ngay trong kiếp này.
Xin chia phước đến các bạn bè, đạo hữu trên FB chưa có duyên lành nương náu, che chở bởi ba Ngôi Tam Bảo Quí cao. Nhờ phước lành này, ngưỡng mong thảy đều phát sinh đức tin sâu vào Tam Bảo và đủ thiện duyên gặp bạn thiện trí nâng đỡ nhau thoát mê về ngộ, ly khổ đắc lạc.
Ngưỡng mong phước thiện này, phát sinh năng lực tức thời cho chúng con luôn đầy đủ 5 pháp hạnh phúc nhà Phật: sức khỏe luôn sung mãn, sống lâu trường thọ, tâm tràn an vui, sắc tốt và trí tuệ phát sinh dẫn lối chúng con đến nơi Niết Bàn tối thượng.
Trân trọng kính mời.
(Bút ký nhanh trực tiếp từ pháp hội, do không internet giờ mới đăng được)