Phim tài liệu về gái cưng Esther Luu do KBS thực hiện đã có vietsub tập 1 trên Youtube roài

Phim tài liệu về gái cưng Esther Luu do KBS thực hiện đã có vietsub tập 1 trên Youtube roài, 500 anh nhào vô xem nha.
Hơi buồn là hông có sự tham gia của troai Song Joong Ki, òa òa.
See Translation