Post bài thơ mới để câu gái

Post bài thơ mới để câu gái. Cộng thêm cái ảnh tóc bạc để tự răn mình rằng cơm áo éo đùa với khách thơ!
THÁNG GIÊNG
Giêng này tôi lại gặp tôi
trong câu thơ của một người chưa quen
trong loài hoa chửa biết tên
hình như lại mới nở bên hiên nhà…
Dịu dàng Giêng chẳng mưa sa
vẫn làn mưa mỏng như là không mưa
vẫn là mưa của ngày xưa
làm tôi ngơ ngác như vừa mới tôi…
Giêng à, lạ thế Giêng ơi
lạ như tôi vẫn của thời Giêng xưa…