Pót vội tấm hình trước khi gặp gỡ 70 em thí sinh Miss Universe VN vòng sơ khảo miền Bắc

Pót vội tấm hình trước khi gặp gỡ 70 em thí sinh Miss Universe VN vòng sơ khảo miền Bắc. Dự hôm nay sẽ là một ngày làm việc từ sáng đến tối, bị tịch thu điện thoại trong suốt quá trình ghi hình và chấm thi.
Giám khảo toàn trẻ đẹp 🙂