Rời xa vòng tay thầy

Rời xa vòng tay thầy
Ngoài kia là giông bão
Biết bao điều phiền não
Chờ em đấy biết không?
Em ơi giữ trong lòng
Yêu thương này em nhé
Những nụ cười gió sẽ
Cuốn bay vào mênh mông
Những ngọn sóng chênh chông
Đưa thuyền đi muôn ngã
Giữa muôn trùng biển cả
Thuyền em lướt bão giông
Rồi một ngày nắng trong
Thuyền em về theo gió
Cố nhân xin còn đó
Đón thương yêu vào lòng…
(Tracy Ho – 03/03/2017)