Sinh nhật Forum chứ k liên quan đến CLB Sâm nhé xD

1  
Sinh nhật Forum chứ k liên quan đến CLB Sâm nhé xD!
#FTUForumBirthday #11thAnniversary #TheRídend
See Translation