Sự Đời Trớ Trêu

1  
Sự Đời Trớ Trêu!
Ai thấu được nổi đau đầy nước mắt.
Giọt lệ sầu rơi rớt mãi theo tôi.
Tôi thấy sợ sợ sự đời bạc bẽo.
Sợ âm mưu xảo trá và thủ đoạn.
Của con người trong xã hội rộng lớn này!
See Translation