Sức khỏe ngày càng yếu

1  
Sức khỏe ngày càng yếu.
Bởi phận người long đong.
Xã hội luôn chơi trò.
Lấy ta làm thú vui.
Để mà cười thích chí.
Bệnh ta chỉ ta biết.
Đau nhứt khắp đất trời.
Nào có rên làm chi?
Vì không cha không mẹ.
Nên cuộc sống mới vậy.
Khổ cực trăm bề….. :'(
See Translation