TÂM LÝ MUA HÀNG

TÂM LÝ MUA HÀNG
Mua – Không mua- Mua- Không mua…
Em xin phép copy bài này….tâm lý ghê, cảm ơn tác giả….không chuẩn 100% nhưng cũng thấy đung đúng hiii…cười tý cho đời nó vui..
“Tự nhiên tôi phát hiện ra, bán hàng online đúng là cả một nghệ thuật.
•Mua hàng tốt thì sợ đắt,
•mua hàng rẻ thì sợ dởm,
•bán giá cao thì bảo lời nhiều,
•bán giá rẻ thì bảo hàng đểu,
•hỏi giá chưa kịp trả lời thì hối,
•trả lời rồi thì lại ” đã xem”,
•hàng order thì bảo muốn mua có sẵn,
•hàng có sẵn thì lại để từ từ,
•hàng về chậm thì hối, về rồi hỏi thì ko trả lời,
•hàng tốt thì tiếc tiền,
•hàng bình dân thì sợ ko hiệu quả,
•nhiều hàng thì bảo hàng linh tinh ,
•ít hàng lại bảo ko đa dạng,
•mua hàng thi muốn rẻ,
•ko Ship thì giục nhanh,
•Ship rồi lại tắt máy.
See Translation