Team yêu quý của t <3

1  
Team yêu quý của t là ngày quyết định cho những cố gắng của tất cả mọi người trong thời gian qua :”>
Xin lỗi các bạn vì t hơi vô dụng 1 xíu :< toàn ngủ đến 1h sáng xong dậy rep các bạn :<
Nhưng t có đủ cơ sở để tin rằng chúng ta sẽ làm tốt. Rất tốt.
Đơn giản, vì chúng ta là Biệt Đội Siêu Nhân <3
See Translation