Thật Hạnh phúc thay khi những đứa con còn Mẹ và được Mẹ ấm ôm

1  
Thật Hạnh phúc thay khi những đứa con còn Mẹ và được Mẹ ấm ôm, quan tâm!!!
See Translation