Thật sự

1  
Thật sự, giờ chỉ mong bỏ hết… Bắt đầu cuộc sống mới, một gia đình chỉ có Mẹ và Em…
Hạnh phúc kg phải ở đâu xa rời mà ngay chính hiện tại này!
See Translation