THI NHÂN

THI NHÂN -RƯỢU @ THƠ VỚI
RƯỢU VÀ THƠ
Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao
Nguyễn Du:
Khi chén rượu, khi cuộc cờ
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên
Chém đưa nhớ bữa hôm nay
Chén mừng xin đợi ngày rày năm sau
Nguyễn Khuyến:
Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
Tản Đà:
Trời sinh ta ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa
Say sưa nghĩ cũng hư đời
Hư thì hư vậy say thời cứ say
Trần Huyền Trân:
Rồi ra ta uống với nhau
Rót đau lòng ấy sang đau lòng này
Nguyễn Bính
Hôm qua còn sót đôi đồng bạc
Hai đưa bàn nhau uống rượU say

(Mai văn Hoan)
See Translation