Thiệt chứ nguyên cái hệ thống gần 20 người

Thiệt chứ nguyên cái hệ thống gần 20 người, ngoài quỳnh ra k thấy ai tự động suy nghĩ caption về sản phẩm để post bài toàn là lấy của boss k thì đăng cái hình kèm caption ai biết san pham này là gì k, bài viết san phẩm 1 tuần đăng 1 lần , khách ở đâu ra??
làm việc phải chủ động, sáng tạo, thì mới có khách phải đặt tâm huyết đã k làm thì thôi làm phải làm cho tới cho xứng đáng, hèn chi lúc nào quỳnh cung lấy hàng nhiều nhất, quá bực mình