Thôi nhiệm vụ ĐBQH

Thôi nhiệm vụ ĐBQH , thôi ngay mọi chức vụ mà lão đang nắm giữ ,và mong sao cái lão mặt như miếng Kotex đã qua sử dụng này còn phải bị truy cứu về những tội ác lão gây ra dẫn đến thảm họa môi trường cho đất nước nữa mới xứng đáng.
Lão đang nói sức khỏe yếu , mong các bác cảnh giác , lão này có bạo bệnh cũng ngồi yên trong nước mà chữa bệnh nhé , không lão lại chuồn thì toi ạ