TỈNH LẠI ĐI

TỈNH LẠI ĐI
Ác chi cho lắm để đời
Ác danh để lại hồn chầu Diêm Vương
Nghĩ đời càng nghĩ càng thương
Hại dân hại nước mấy ai yên lành
Sống đời dân mãi rủa nguyền
Gieo ác gặt họa, lắm đường tai ương
Chết mang theo được gì đâu
Chỉ mang nghiệp dữ biết bao đọa đày
Hại con hại cháu sau nầy
Đời Cha ăn mặn, đời con khác nước được gì ác gieo
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
— Kính mời Qúy Hiền Nhân – Bấm vào
— https://baotienrong.wordpress.com/
— NHÂN THẬP ĐẠI CƯ SĨ *** CAO ĐỨC TOÀN ***
— XEM NHIỀU BÁU VẬT CỦA CHA TRỜI, THỜI LONG HOA THÁNH ĐỨC
* * * — NAM MÔ – AMEN — * *