tội ác hủy diệt loài người

tội ác hủy diệt loài người, tội chống lại quyền làm con người, và nguyên nhân đầu mối của những đại dịch chết người, trời là đang thanh lọc ác, những ai chống lại tội ác này nghĩa là không bị trời đào thải, nghĩa là còn chân chính, còn lương tri, cũng đồng nghĩa với tự chọn con đường sống, con đường giúp đi ra từ kiếp nạn, từ đại dịch, trời là đang thanh lọc thiện – ác, đào thải ác, im lặng cũng ngầm đồng ý nghĩa với ủng hộ tội lỗi, hãy nên tiếng,