Tổ lái ngoài đường về nhận được cái ” Thẻ Cử Tri “

Tổ lái ngoài đường về nhận được cái ” Thẻ Cử Tri “. Cụ nào ở khu Ô Chợ Dừa cho nhà cháu hỏi mai bầu cho ai ạ. Khẩu nhà cháu ở khu khác nhưng về khu này nên được gọi là KT3, vì thế cháu cũng không nắm được ai vs ai cả…! Cháu sẽ bầu cho cụ nào đưa được vấn đề ” Nạn khai thác trộm cát đang hoành hành diễn ra công khai trên dòng sông Hồng ” ra trước QH! Cháu thật!