Tôi không có quá nhiều thời gian giải thích về cách tôi sống cũng như những mối quan hệ bạn bè của tôi

Tôi không có quá nhiều thời gian giải thích về cách tôi sống cũng như những mối quan hệ bạn bè của tôi , vì thế Mến thì đến không thì nhấn nút , phát mệt với thể loại những câu hỏi han nhau đầy moi móc nhé …
Tôi vẫn ở trên Zalo , Facebook sống tốt nhìn vậy đi đc rồi , ngày nhận mấy tin nhảm nhảm , B-Ự-C
P/s Nhưng sẵn sàng bỏ ít thời gian post stt chưởi tập thể !
See Translation