Tôi nhắn Toà án huyện X

Tôi nhắn Toà án huyện X.
Khi nghe gia đình báo đòi hỏi của quý Toà về thủ tục xin hoãn thi hành án phạt tù. Họ đến nhờ tôi trợ giúp họ thủ tục xin hoãn THA, do họ đang lâm trong bệnh nằm viện cả tháng nay.
Thực tế họ đã chấp hành hơn 2/3 thời gian phạt tù và đã đủ điều kiện miễn hình phạt theo luật hình sự năm 2015 rồi đấy, nhưng họ tuổi cao bệnh nặng nên chưa làm thủ tục này.
Căn cứ điều 61 của BLHS: điểm a tiểu mục 7.1 mục 7 Nghị quyết số 01/2007/NQ – HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tìa án nhân dân tối cao. Điểm e tiểu mục 1.3 mục 1 phần III của Nghị quyết số 02/2007 NQ – HĐTP ngày 02/10/2007 hướng dẫn “Thi hành bản án và quyết định của toà án”
Căn cứ để ra quyết định hoãn thì hành án phạt tù bao gồm.
– Kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về tình trạng bệnh tật của người bị kết án.
– Giấy xác nhận của địa phương nơi bị án thường trú về việc bị án là lao động chính duy nhất trong gia đình.
***************
Theo các quy định trên thì việc Toà án nhân dân huyện X đòi người bị án phải nộp (Bản chính kết luận của Hội đồng giám định y khoa) là trái pháp luật, trái nghị quyết của HĐTP nêu trên, gây khó khăn cho dân nghèo.
Bị án đang kêu oan và vụ việc thế nào thì dư luận đã hiểu hết rồi. Bị án tuổi đã cao là con của gia đình liệt sỹ, bản thân bị án là gia đình hộ nghèo và là lao động duy nhất, đang lâm trọng bệnh nằm viện cả tháng nay, đủ điều kiện thì tiếp tục ra quyết định hoãn lần thứ 2, việc đòi hỏi gia đình bị án nộp “Bản chính kết luận của Hội đồng y khoa” là trái pháp luật, trái đạo đức xã hội, không phải lương tâm của người Nhân danh công lý.
Gia đình họ quá nghèo và không có tiền đi lại mấy trăm km xin giấy tờ trái pháp luật nhiều đâu. Hãy vì công bằng pháp luật mà đương nhiên họ có đủ điều kiện được pháp luật cho phép và bảo vệ khi sức khoẻ của họ đang nguy kịch.