Trên mặt nền gạch đá

Trên mặt nền gạch đá
Ớt vẫn sống nở hoa
Trong cuộc đời vất vả
Người vẫn cười đon đả
…..
Không người chăm kẻ bẵm
Ớt vẫn sống kiên cường
Một nghị lực phi thường
Vẫn nở hoa ra quả
Sao cuộc đời vất vả
Có người lại buông xuôi
Không tự mình vươn lên
Để chiến thắng cuộc đời
Như cây trên nền gạch
Tạo quả ngọt cho đời
P/s: thật ra là quả ớt này cay bỏ mịa đi được :))
See Translation