Trong cuộc sống

1  
Trong cuộc sống, nên nhớ một điều rằng “Khi ta không đủ tư cách để nói với một ai thì hãy nên im lặng trong tất cả mọi chuyện. Hãy học cách tự biết tự làm. Hãy sửa đổi bản thân và rút ra bài học cho mai sau”.
Vết thương cơ thể thì sẽ lành Nhưng Vết thương lòng thì không thể. Bởi vậy cho nên tự nhìn lại lỗi ở bản thân ta.
See Translation