Từ trận đánh lớn mãi còn chưa xong

Từ trận đánh lớn mãi còn chưa xong, ngồi tít trên núi hô cho sướng. Giờ lại chạy nước rút kẽo kẹt bản lề chờ mở toang năm nữa, năm nữa… chắc chờ thằng nữa lên lại hô đóng lại tập trung kiện toàn. Các anh cho 1 cái lệnh ngu cũng được nhưng 1 lần thôi, giáo dục là sinh khí quốc gia mà làm như hàng họ con buôn mua đi bán lại giống phường son phấn. Nát lắm rồi… nghĩ lại cho dân tộc nhờ!
#caicachgiaoduc #noingong