Vấn đề tồn tại của ngành mây tre đan xuất khẩu của Việt Nam

Ngành mây tre đan ở Việt Nam rất phổ biến, có rất nhiều các doanh nghiệp ở nhiều nơi, giúp rất nhiều bà con có công ăn việc làm tại nhà bởi vì công việc này rất dễ làm. Tuy nhiên ngành mây tre đan xuất khẩu bởi vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu dầu vào.
Trên Việt nam hiện nay có khoản hơn 1000 làng nghề mây tre đan xuất khẩu, chiếm phần đông trong các làng nghề trên cả nước. Tuy nhiện hiện nay đang tồn tại một số vấn đề gây ảnh hưởng đến ngành mây tre đan xuất khẩu của Việt Nam.
Theo như các nhà chức năng về ngành mây tre đan xuất khẩu thì do vấn đề thiếu hụt về nguồn nguyên liệu cho nên chúng ta đã phải hủy một số đơn hàng mây tre đan lớn.
Hiện tại thì nguồn cung cấp để sản xuất các mặt hàng về mây tre đan là ở các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là do các con đường tiểu ngạch, sản lượng thường xuyên có những biến động cho nên ảnh hưởng rất nhiều đến sản lượng sản xuất.
Cộng với đó là giá của nguồn nguyên liệu sản xuất các hàng hóa mây tre đang tăng lên rất nhiều gây ra không ít khó khăn.
Theo các chuyên gia thì ngoài một số vấn đề khó khăn trên thì việc các ngành nghề kí hiệp định thương mại tự do sẽ khiến cho thuế xuất khẩu mất đi và tạo ra rất nhiều khó khăn.
Vì vậy cần có những giải pháp để phát triển ngành mây tre đan xuất khẩu Việt Nam.
Theo sự tham mưu của các cơ quan sản xuất hàng mây tre đang xuất khẩu thì cần phải làm tốt một số vấn đề sau đây:
Tham mưu cho các lãnh đạo một số vùng tạo các điều kiện thuận lợi để những nơi trồng nguyên liệu mây tre đan có thể tăng nguồn nguyên liệu để có thể phục vụ được tất cả các đơn hàng.
Đồng thời khuyến khích phổ biến ở một số nơi về nghành mây tre đan để có thể có thêm nhiều nguồn nhân công lao động phục vụ nhiều đơn hàng xuất khẩu.
Để đảm bảo hàng hóa của mình có thể cạnh tranh được với các hàng hóa khi thuế xuất khẩu trở về 0% thì cần phải không ngừng nâng cao về chất lượng sản phẩm.
Hàng năm ngành mây tre đan xuất khẩu đã giúp giải quyết rất nhiều nhu cầu về việc làm cho người dân, cho nên chúng ta phải quan tâm hơn về ngành mây tre đan  xuất khẩu.
Với những giới thiệu trên đây chúng tôi mong rằng các bạn có thể biết thêm tình hình về ngành mây tre đan xuất khẩu, các bạn có thể lựa chọn công việc này để có thể có thể cải thiện việc làm và giúp ngành ngày càng phát triển.