Việc Thánh chưa xong vẫn cố chạy về Hà Nội để kịp dự sinh nhật ngôi nhà thứ 2 vừa tròn 3 năm tuổi:))

1  
Việc Thánh chưa xong vẫn cố chạy về Hà Nội để kịp dự sinh nhật ngôi nhà thứ 2 vừa tròn 3 năm tuổi:))
Photo by Trương Đại Dương
See Translation