Vui vì nhà mới đang hoàn thiện

Vui vì nhà mới đang hoàn thiện. Buồn bởi căn nhà mái ngói bên cạnh ngôi nhà mới lưu giữ thời ấu thơ của mỗ chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ chỉ còn trong hoài niệm. Một mảnh sân thế cho căn nhà xưa có cau trước vườn hoa, rau sau sẽ làm ngôi nhà mới đẹp hơn,thanh bình và thôn dã hơn. Còn nỗi buồn quá vãng về một thời chắc sẽ âm ỉ mãi trong lòng mỗ. NHớ một thời con trẻ nghịch ngợm giữa làng Chèm dấu yêu